Realty Housess

Tin Bài Bất Động Sản

Việc triển khai thu phí hạ tầng cảng biển ở TP.HCM nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách để hỗ trợ đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, kết nối cảng biển trên địa bàn. Ảnh: Minh Quân

Form Đăng Nhập

Form Đăng Ký

0937156969