Realty Housess

Tin Bài Bất Động Sản

Người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà. Ảnh: Quốc Nam.

Form Đăng Nhập

Form Đăng Ký

0937156969