Realty Housess

Tin Bài Bất Động Sản

Trong năm 2022, nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% được giảm 2% thuế suất (còn 8%). Ảnh: Việt Linh.

Form Đăng Nhập

Form Đăng Ký

0937156969