Realty Housess

Tin Bài Bất Động Sản

Việc di dời cảng Tân Thuận để đẩy nhanh khởi công cầu Thủ Thiêm 4 sẽ làm thay đổi bộ mặt kinh tế và bất động sản của khu Nam Sài Gòn.

Form Đăng Nhập

Form Đăng Ký

0937156969