Realty Housess

Tin Bài Bất Động Sản

Lo ngại "cạn" quỹ đất Khang Điền đẩy mạnh mua thêm, sắp huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu đầu tư loạt dự án

Lo ngại "cạn" quỹ đất Khang Điền đẩy mạnh mua thêm, sắp huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu đầu tư loạt dự án

Form Đăng Nhập

Form Đăng Ký

0937156969