Realty Housess

Tin Bài Bất Động Sản

T&T CITY MILLENNIA, DỰ ÁN NHÀ Ở CÓ PHÁP LÝ “SIÊU SẠCH”

I. Những hồ sơ pháp lý cơ bản của một dự án đất nền:
Để đảm bảo tính pháp lý đất nền dự án, người mua cần yêu cầu chủ đầu tư cung cấp đầy đủ giấy tờ tránh mua phải đất không thể cấp sổ đỏ, không có sổ đỏ riêng, chưa được cấp phép xây dựng… Như vậy một bộ hồ sơ pháp lý cơ bản dự án nhà ở thấp tầng gồm những gì?
1. Văn bản chấp thuận chủ đầu tư. Đây là thủ tục quan trọng đầu tiên của một dự án nhà ở thấp tầng. Ở bước này cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư. Trước năm 2014 thì có những văn bản có giá trị tương đương với văn bản chấp thuận chủ đầu tư được các cơ quan thẩm quyền ban hành gồm: thoả thuận địa điểm đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận cho phép CĐT … được nghiên cứu lập dự án đầu tư, …


2. Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 (đối với dự án quy mô lớn hơn 5ha) hoặc quy hoạch chi tiết mặt bằng 1/500 (đối với dự án quy mô nhỏ hơn 5ha). Những bản quy hoạch này phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Quy hoạch chi tiết 1/500 có tên gọi đầy đủ là “bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500” nhằm cụ thể hoá nội dung quy hoạch chung và quy hoạch phân khu. Chi tiết bố trí tất cả các công trình trên đất, hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chi tiết bố trí từng ranh giới lô đất đều được thể hiện trên bản đồ quy hoạch chi tiết này. Như vậy, quy hoạch chi tiết 1/500 giúp người mua đất biết được quy hoạch tổng thể mặt bằng của các dự án đầu tư cây dựng, giúp định vị công trình, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình và thực hiện xây dựng.
3. Giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình trên đất (nhà ở, trung tâm thương mại, trường học, chung cư, …). Nội dung chính của của giấy phép này là những phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng làm cơ sở để đảm bảo cho việc Chủ đầu tư thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, đường, cấp/thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý môi trường, …), các công trình hạ tầng xã hội (trường, trạm y tế, công viên, …), các công trình nhà ở, các công trình thương mại dịch vụ, … của dự án đúng với quy hoạch thiết kế đã được phê duyệt và phù hợp với các quy chuẩn, quy phạm hiện hành.
4. Văn bản/Biên bản nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật. Nội dung chính của biên bản ghi nhận việc tại thời điểm biên bản được lập thì Chủ đầu tư đã thực hiện đầu tư xây dựng đúng và đầy đủ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo Giấy phép xây dựng đã duyệt.
5. Hồ sơ đóng tiền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Nội dung của hồ sơ này là để xác định Chủ đầu tư đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có) với Nhà nước và đóng tiền sử dụng đất cho việc chuyển đổi chức năng sử dụng đất đối với những phần đất đã được Nhà nước chấp thuận cho phép đầu tư.


6. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (“sổ hồng”) do Chủ đầu tư đứng tên.
7. Văn bản đủ điều kiện huy động vốn hoặc văn bản được phép bán nhà ở hình thành trong tương lai hoặc văn bản có nội dung tương tự. Nội dung văn bản này xác định việc cho phép Chủ đầu tư được huy động vốn từ việc bán hàng.

II. T&T City đã có những văn bản pháp lý gì:
1. Về thông tin dự án (theo văn bản số 1046/CV-UB ngày 22/3/2005; văn bản số 1120/UBND-KT ngày 17/3/2006 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận địa điểm để Công ty TNHH DV – DL – TM Thái Sơn đầu tư dự án sân Golf và khu giải trí thương mại du lịch, biệt thự và chung cư cao cấp, văn bản số 3201/UBND-KT ngày 12/7/2006 về thỏa thuận địa điểm để Công ty Thái Sơn mở rộng diện tích đầu tư; văn bản số 4774/UBND-KT ngày 28/8/2008 về thay đổi mục đích đầu tư; văn bản số 1337/UBND-KT ngày 06/5/2011 về chuyển đổi chủ đầu tư dự án; văn bản số 1291/UBND-KT ngày 24/04/2014 về thay đổi pháp nhân chủ đầu tư dự án; các Quyết định số 170/QĐ-SKHĐT ngày 07/11/2017, 77/QĐ-SKHDT ngày 28/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chấp thuận giãn tiến độ đầu tư cho dự án Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).
• Tên dự án: Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp. Tên thương mại: T&T City
• Địa điểm dự án: Xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
• Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thái Sơn – Long An. Thành viên của Tập đoàn T&T.
• Quy mô dự án: Tổng số lượng nhà ở: 7.884 căn (chưa tính 1.159 căn hộ).

2. Về pháp lý dự án:
a) Các văn bản liên quan đến chấp thuận Chủ đầu tư và tiến độ triển khai dự án:
• Văn bản số 1046/CV-UB ngày 22/3/2005; văn bản số 1120/UBND-KT ngày 17/3/2006 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận địa điểm để Công ty TNHH DV – DL – TM Thái Sơn đầu tư dự án sân Golf và khu giải trí thương mại du lịch, biệt thự và chung cư cao cấp, văn bản số 320 1/UBND-KT ngày 12/7/2006 về thỏa thuận địa điểm để Công ty Thái Sơn mở rộng diện tích đầu tư; văn bản số 4774/UBND-KT ngày 28/8/2008 về thay đổi mục đích đầu tư; văn bản số 1337/UBND-KT ngày 06/5/2011 về chuyển đổi chủ đầu tư dự án; văn bản số 1291/UBND-KT ngày 24/04/2014 về thay đổi pháp nhân chủ đầu tư dự án;
• Các Quyết định số 170/QĐ-SKHĐT ngày 07/11/2017; quyết định số 77/QĐ-SKHĐT ngày 28/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chấp thuận giãn tiến độ đầu tư cho dự án Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
b) Các văn bản liên quan đến quy hoạch:
• Quyết định số 3103/QĐ-UBND ngày 9/12/2008 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu giải trí, thương mại – dịch vụ , biệt thự và chung cư cao cấp, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, B – Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,
• Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
• Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 11/3/2018 của UBND huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
c) Các văn bản liên quan đến hồ sơ thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật
• Văn bản số 1668/SXD-QLXD ngày 08/6/2018 của Sở Xây Dựng v/v: thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án hạ tầng Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;
• Văn bản số 1932/SXD-QLXD ngày 27/6/2018 của Sở Xây Dựng v/v: thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (giai đoạn 1.1- 32,5ha);
• Văn bản số 2525/SXD-QLXD ngày 15/8/2018 của Sở Xây Dựng v/v: thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (giai đoạn 1.1 – 32,5ha);
• Văn bản số 2529/SXD-QLXD ngày 16/8/2018 của Sở Xây Dựng v/v: thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình hạ tầng Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (giai đoạn 1);
d) Giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình nhà ở


• Giấy phép xây dựng số 93/GPXD ngày 27/9/2018 của Sở Xây Dựng về xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (giai đoạn 1);
• Giấy phép xây dựng số 360/GPXD ngày 23/6/2020 của Sở Xây Dựng về được phép xây dựng công trình Khu nhà ở thấp tầng giai đoạn 1 thuộc dự án Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (giai đoạn 1).
e) Biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng và móng cọc công trình nhà ở
• Biên bản nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (giai đoạn 1.1) số 01/NTCV/TNM TNT-ĐGT; số 02/NTCV/TT-HT-TT ngày 30/10/2020 như hệ thống: giao thông; cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, trạm biến áp, cấp điện (trung thế, hạ thể), chiếu sáng, thông tin liên lạc.
• Biên bản nghiệm thu việc hoàn thành thi công phần móng nhà ở thấp tầng – giai đoạn 1.1 ngày 30/10/2020.


f) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN949712 ngày 18/5/2018 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Thái Sơn – Long An thuộc thửa 185, diện tích khoảng 46,32 ha. Nội dung cần lưu ý trong Giấy chứng nhận này là các mục sau: d, Hình thức sử dụng: sử dụng riêng; Mục đích sử dụng đất: đất ở tại nông thôn; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
g) Văn bản số 4991/SXD-NBĐS ngày 30/11/2020 của Sở Xây về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán tại dự án Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

III. Tại sao có thể khẳng định T&T City Millennia là dự án có pháp lý “siêu sạch”?
Qua những thông tin ở trên có thể thấy dự án đại đô thị T&T City phân khu Millennia đã đủ điều kiện để bán ra thị trường theo quy định pháp luật hiện hành. Việc này còn được thể hiện thông qua việc khách hàng có thể ký Hợp đồng Mua bán, Hợp đồng chuyển nhượng Hợp đồng Mua bán, … ngay khi đóng đủ 30% giá trị sản phẩm. Ngoài ra, việc Ngân hàng SHB đồng ý tài trợ vốn (cho vay) lên đến 70% giá trị sản phẩm một lần nữa khẳng định tính minh bạch của pháp lý dự án này.
Trong tình hình pháp lý các dự án nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận đang bị siết, bị tắt vì nhiều lý do khiến các Chủ đầu tư khác đang tìm mọi cách lách để có thể “bán hàng” thì có thể nói dự án T&T City Millennia là một dự án “siêu sạch” mang đến sự tin tưởng tuyệt đối của khách hàng khi quyết định đầu tư, an cư.

Rate this post

Form Đăng Nhập

Form Đăng Ký

0937156969