Realty Housess

Tin Bài Bất Động Sản

 
Hai cây cầu biểu tượng của TP Hồ Chí Minh có tên mới

2 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn là cầu Thủ Thiêm 1 và cầu Thủ Thiêm 2 vừa được thay đổi tên mới lần lượt là Thủ Thiêm và Ba Son.

Rate this post

Form Đăng Nhập

Form Đăng Ký

0937156969