Realty Housess

Tin Bài Bất Động Sản

LONG AN: CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở, KHU DÂN CƯ CHỦ YẾU VẪN TẬP TRUNG NHÀ THẤP TẦNG

Phát triển các dự án nhà ở thương mại theo cơ chế thị trường góp phần không nhỏ vào việc chỉnh trang đô thị, thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển. Tại tỉnh Long An, thời gian qua, việc phát triển các dự án nhà ở thương mại tập trung diễn ra khá sôi động.

Rate this post

Form Đăng Nhập

Form Đăng Ký

0937156969